کشیشی که حیوانات را با آب مقدس متبرک می کند

ویدیوها. کشیشی که حیوانات را با آب مقدس متبرک می کند

در روز موسوم به روز سن روش صدها نفر در کشور بولیوی، به همراه سگهای خود به کلیسایی رفتند تا کشیش این کلیسا سگها را با آب مقدس متبرک کند. این کشیش برای این روز ویژه متبرک کردن سگها، برنامه ریزی دقیقی کرده بود که این برنامه ریزی شامل پیاده روی با سگها بود.سن روش نام فردی است که در قرن سیزدهم میلادی در فرانسه زندگی می کرد و گفته می شود که توسط یک سگ نجات پیدا کرد.

در روز موسوم به روز سن روش صدها نفر در کشور بولیوی، به همراه سگهای خود به کلیسایی رفتند تا کشیش این کلیسا سگها را با آب مقدس متبرک کند. این کشیش برای این روز ویژه متبرک کردن سگها، برنامه ریزی دقیقی کرده بود که این برنامه ریزی شامل پیاده روی با سگها بود.
سن روش نام فردی است که در قرن سیزدهم میلادی در فرانسه زندگی می کرد و گفته می شود که توسط یک سگ نجات پیدا کرد.

تازه‌ترین ویدیو