پلیس زیمبابوه معترضان به دولت را متفرق کرد

ویدیوها. پلیس زیمبابوه معترضان به دولت را متفرق کرد

نیروهای پلیس ضدشورش در زیمبابوه، با پرتاب گاز اشک آور صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در اعتراض به برنامه های دولت تجمع کرده بودند، متفرق کرد. بحران کاهش ارزش واحد پول زیمبابوه، باعث بروز این اعتراضها شده بود.

نیروهای پلیس ضدشورش در زیمبابوه، با پرتاب گاز اشک آور صدها نفر از تظاهرکنندگان را که در اعتراض به برنامه های دولت تجمع کرده بودند، متفرق کرد. بحران کاهش ارزش واحد پول زیمبابوه، باعث بروز این اعتراضها شده بود.

رابرت موگابه، خطاب به مردم زیمبابوه گفته بود که هرکسی از شرایط کشور ناراضی است، می تواند زیمبابوه را ترک کند.

تازه‌ترین ویدیو