فرمان ترامپ

موضوعات داغ روز

More about this topic

تد لیو نماینده مجلس نمایندگان آمریکا
در حال نمایش بعدی
Donald Trump
در حال نمایش بعدی
آگهی
Patrick Semansky
در حال نمایش بعدی
AP photo
در حال نمایش بعدی
 قانون ممنوعیت سفر ترامپ؛ هزاران خانواده ناامیدانه از هم جدا افتاده ‌اند
در حال نمایش بعدی
مادر کودک یمنی رو به مرگ سرانجام مجوز ورود به آمریکا را دریافت کرد
در حال نمایش بعدی