پناهجویان سوری

موضوعات داغ روز

More about this topic

رایان الشبل، پناهجوی سوری که در منطقه‌ای کوچک از آلمان شهردار شد
در حال نمایش بعدی
آگهی
اخراج پناهجویان سوری از ترکیه
در حال نمایش بعدی
جنگ زده های سوری در شهر حلب
در حال نمایش بعدی
اردوگاه پناهجویان سوری در شمال ادلیب نوامبر ۲۰۲۱
در حال نمایش بعدی
کودکان کار در سوریه
در حال نمایش بعدی
Hungary Migrants
در حال نمایش بعدی
شهروندان پناهنده افغانستان در آلمان
در حال نمایش بعدی
 اینگر استویبرگ، وزیر پیشین مهاجرت دانمارک
در حال نمایش بعدی
پلیس یونان در برابر پناهجویان در مرز با ترکیه/مارس ۲۰۲۰
در حال نمایش بعدی