نژاد پرستی

More about this topic

خانم گی رئیس سابق هاروارد
در حال نمایش بعدی
Elon Musk
در حال نمایش بعدی
آگهی
حشره ساس
در حال نمایش بعدی
جسی جانسون پس از آزادی
در حال نمایش بعدی
آندره ونتورا، رهبر پوپولیست حزب شگا
در حال نمایش بعدی
بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل
در حال نمایش بعدی
تظاهرکنندگان در راهپیمایی یک میلیون هودی در میدان یونیون نیویورک به تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۱۲، برای تریوان مارتین دعا می‌کنند.
در حال نمایش بعدی
ی��ی از شعبه های استارباکس
در حال نمایش بعدی
وینیسیوس جونیور، بازیکن رئال مادرید
در حال نمایش بعدی
توهین نژادی به وینیسیوس جونیور، بازیکن رئال مادرید
در حال نمایش بعدی
تجمع کردهای ساکن پاریس در پی حمله به مرکز فرهنگی احمد کایا در پاریس ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی