کوزوو

More about this topic

Kosovo Serbia Tension
در حال نمایش بعدی
یک سرباز فرانسوی عضو نیروهای حافظ صلح در برابر صرب‌تبارهای معترض در کوزوو به تاریخ ۲۰ فوریه ۲۰۰۸
در حال نمایش بعدی
یک مامور پلیس در شمال کوزوو
در حال نمایش بعدی
آگهی
آلبین کورتی، نخست وزیر کوزوو (سمت راست) در دیدار با سرلشکر آنجلو میکله ریستوچیا فرمانده ارشد ناتو در کوزوو. پریشتینا، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
صلح‌بانان ناتو در کوزوو
در حال نمایش بعدی
نیروهای حافظ صلح ناتو در کوزوو
در حال نمایش بعدی
سربازان KFOR، در حال محافظت از ساختمان شهرداری پس از درگیری‌ها  در شهر Zvecan در شمال کوزوو، سه شنبه ۳۰ مه ۲۰۲۳ .
در حال نمایش بعدی
نیورهای ناتو در کوزوو
در حال نمایش بعدی
سربازان KFOR، جبهه و افسران پلیس کوزوو از ساختمان شهرداری پس از درگیری های دیروز بین صرب ها و نیروهای حافظ صلح KFOR به رهبری ناتو در شهر Zvecan در شمال کوزوو،  محافظت می کنند.
در حال نمایش بعدی
درگیری‌ها در کوزوو
در حال نمایش بعدی
مردم و نیروهای پلیس در مقابل ساختمان شهرداری منطقه‌ی زوچان در شمال کوزوو به تاریخ ۲۹ مه ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
Vucic
در حال نمایش بعدی