ٔNOCOMMENT

ویدیوها. درگیری فیزیکی دیگری در پارلمان کوزوو

تنش و درگیری فیزیکی روز چهارشنبه در پارلمان کوزوو وقتی آغاز شد که یک نماینده مخالف دولت، به روی آلبین کورتی، نخست وزیر، در حالی که وی درباره بحران با صرب تبارهای کوزوو و کشور صربستان صحبت می‌کرد، آب پاشید.

تنش و درگیری فیزیکی روز چهارشنبه در پارلمان کوزوو وقتی آغاز شد که یک نماینده مخالف دولت، به روی آلبین کورتی، نخست وزیر، در حالی که وی درباره بحران با صرب تبارهای کوزوو و کشور صربستان صحبت می‌کرد، آب پاشید.

برخی از احزاب مخالف در این کوزوو منتقد سیاست‌های آلبین کورتی در راستای خنثی کردن درگیری‌ها در شمال کشور کوزوو هستند، درگیری‌هایی که روابط کوزوو با متحدان غربی پرشتینا را نیز تیره کرده است.

آلبین کورتی از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحت فشار قرار گرفته است تا اوضاع را آرام کند، اوضاعی که در ماه مه و بدنبال روی کار آمدن شهرداران آلبانیایی در انتخاباتی که اکثریت صرب منطقه عمدتا آن را تحریم کردند، به خشونت گرایید. 

آقای کورتی بدنبال هرج و مرجی که روز چهارشنبه پارلمان کوزوو را در بر گرفت، از سالن اجتماعات به بیرون اسکورت شد.

تازه‌ترین ویدیو