More about this topic

کامیون‌هایی که در مرز بین کوزوو و صربستان جلوی تردد را گرفته بودند دچار حریق شدند
در حال نمایش بعدی
مسدودکردن محور مواصلاتی در شهر متروویسا توسط صرب‌تبارها در ۲۸ دسامبر
در حال نمایش بعدی
نیروهای ناتو مستقر در کوزوو
در حال نمایش بعدی
آگهی
KOSOVO UKRAINIAN WOMEN
در حال نمایش بعدی
زندان جیلان در کوزوو
در حال نمایش بعدی
تصاویری از درگیری‌ها میان پلیس کوزوو و شهروندان صرب‌تبار در جریان عملیات ضد قاچاقچیان
در حال نمایش بعدی
درگیری پلیس با صرب‌تبارها در شمال کوزوو
در حال نمایش بعدی
مرز کوزوو و صربستان
در حال نمایش بعدی
اورزلا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی