کمیسیون اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

ولودیمیر زلنسکی و اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی
نشست سران اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا (اورزولا فن‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا)
در حال نمایش بعدی
بازار کار در اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
آگهی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
کانتینرها در بندر فرانکفورت آلمان
در حال نمایش بعدی
سلمایر (تصویر راست) و خطوط انتقال گاز روسیه به اتریش (تصویر چپ)
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی
مقر اتحادیه اروپا در بروکسل
در حال نمایش بعدی