کمیسیون اروپا

موضوعات داغ روز

More about this topic

نقشه راه جوزپ بورل به چه نکاتی اشاره دارد
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن‌درلاین
در حال نمایش بعدی
آگهی
کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
Belgium EU Turkey
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی
ولودیمیر زلنسکی و اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی
نشست سران اتحادیه اروپا در گرانادای اسپانیا (اورزولا فن‌ در لاین، رئیس کمیسیون اروپا)
در حال نمایش بعدی
بازار کار در اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن درلاین، رئیس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
کانتینرها در بندر فرانکفورت آلمان
در حال نمایش بعدی
سلمایر (تصویر راست) و خطوط انتقال گاز روسیه به اتریش (تصویر چپ)
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی