کمیسیون اروپا

More about this topic

European Commission President Ursula von der Leyen
در حال نمایش بعدی
تیری برتون و مهمات
در حال نمایش بعدی
آگهی
دیدار توسک و فن در لاین
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در کنار ۲۶ کمیسر دیگر در سال ۲۰۲۱
در حال نمایش بعدی
رئيس کمیسیون اروپا
در حال نمایش بعدی
پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
نقشه راه جوزپ بورل به چه نکاتی اشاره دارد
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن‌درلاین
در حال نمایش بعدی
کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا در ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
Belgium EU Turkey
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین
در حال نمایش بعدی