More about this topic

دفاع (پدافند)

موضوعات داغ روز

More about this topic

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا
در حال نمایش بعدی
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا
در حال نمایش بعدی
آگهی
نمونه جنگنده چک‌میت در نمایشگاه هوایی روسیه
در حال نمایش بعدی
ارتش آمریکا در عراق
در حال نمایش بعدی
یک سرباز عراقی در مقابل دود ناشی از انفجار
در حال نمایش بعدی
ناوشکن بریتانیایی
در حال نمایش بعدی
وزرای دفاع آمریکا و هند
در حال نمایش بعدی
فارس
در حال نمایش بعدی
Amir-Ali Hajizadeh
در حال نمایش بعدی