سیاست برزیل

موضوعات داغ روز

More about this topic

یک حامی بولسونارو در اعتراض به نتیجه انتخابات
در حال نمایش بعدی
پرچم برزیل
در حال نمایش بعدی
شادی هواداران بولسونارو بعد از اعلام نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری ۲ اکتبر ۲۰۲۲
در حال نمایش بعدی
آگهی
لولا و بولسونارو در تبلیغات انتخاباتی
در حال نمایش بعدی
کرونا در برزیل
در حال نمایش بعدی
Bolsonaro
در حال نمایش بعدی
بازداشت نظامی نزدیک به رئییس جمهوری برزیل به اتهام حمل ۳۹ کیلو کوکائین در اسپانیا
در حال نمایش بعدی