تصاویری از تظاهرات بومیان برزیل علیه طرح تضعیف حق مالکیت ارضی

ویدیوها. تصاویری از تظاهرات بومیان برزیل علیه طرح تضعیف حق مالکیت ارضی

صدها نفر از بومیان برزیل در اعتراض به طرحی که حق مالکیت ارضی آنها را تضعیف می کند تظاهرات کردند.

صدها نفر از بومیان برزیل در اعتراض به طرحی که حق مالکیت ارضی آنها را تضعیف می کند تظاهرات کردند.

معترضان که لباس های سنتی بومیان را به تن داشتند به سوی ساختمان کنگره برزیل راهپیمایی کردند. در طرحی که پارلمان برزیل در دست بررسی دارد شرط حفاظت از زمین های بومیان، مالکیت آنها بر این زمین ها در سال ۱۹۸۸ ذکر شده است.

این در حالی است که به گفته معترضان این طرح اخراج اجباری بومیان از زمین هایشان در دوران دیکتاتوری نظامی برزیل را نادیده می گیرد.

تازه‌ترین ویدیو