More about this topic

آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان
در حال نمایش بعدی
آخرین دیدار مرکلِ صدراعظم از بریتانیا: «آغاز فصل نوین در روابط دوجانبه»
در حال نمایش بعدی
آگهی
مامور تشریفات در کنار پرچم اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
صدراعظم آلمان
در حال نمایش بعدی
افشای کمک سرویس اطلاعاتی دانمارک به آمریکا در جاسوسی از رهبران اروپایی
در حال نمایش بعدی
آنگلا مرکل
در حال نمایش بعدی
German Chancellor Angela Merkel
در حال نمایش بعدی
German Chancellor Angela Merkel
در حال نمایش بعدی
کنگره حزب آلترناتیو برای آلمان
در حال نمایش بعدی
بازدید ولودیمر زلنسکی از منطقه جبهه‌های شرق در منطقه دونتسک
در حال نمایش بعدی