2021-11-09

جو بایدن «وضعیت اضطراری ملی» در قبال ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
 ویدئو؛ کوهی از لباس‌های مستعمل و دور ریخته شده در خشک‌ترین نقطه جهان
در حال نمایش بعدی