2017-02-11

ژان کلود یونکر نگران اختلاف در اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات برکسیت
Now playing Next