تظاهرات در رومانی تمامی ندارد

ویدیوها. تظاهرات در رومانی تمامی ندارد

به نظر می رسد تظاهرکنندگان علیه دولت رومانی حتی در هوای هفت درجه زیر صفر هم از اعتراض خود دست بردار نیستند.

به نظر می رسد تظاهرکنندگان علیه دولت رومانی حتی در هوای هفت درجه زیر صفر هم از اعتراض خود دست بردار نیستند.

هزاران نفر همچنان شب ها به خیابان می آیند تا حس انزجار خود از فساد در این کشور را ابراز کنند.

تازه‌ترین ویدیو