نخست وزیر لهستان در سانحه رانندگی زخمی شد

نخست وزیر لهستان در سانحه رانندگی زخمی شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بیاتا سیدلو، نخست وزیر لهستان در جریان یک سانحه رانندگی مصدوم شد.

خبر کوتاه

بیاتا سیدلو، نخست وزیر لهستان در جریان یک سانحه رانندگی مصدوم شد.

حادثه روز جمعه در اوشویمچین در جنوب کشور رخ داد. پس از برخورد با خودروی جوانی ۲۱ ساله و انحراف از جاده، خودروی نخست وزیر با یک درخت برخورد کرد.

در پی آن خانم سیدلو به بیمارستان انتقال یافت. حال عمومی نخست وزیر لهستان خوب گزارش شده است.

مطالب مرتبط