سرازیر شدن آتش مانند شلنگ آب در هاوایی

ویدیوها. سرازیر شدن آتش مانند شلنگ آب در هاوایی

سرازیر شدن سنگ های مذاب آتشفشان کاموکونا مانند آبی که از شلنگ بیرون می آید، این منظره جالب را در کیلائوآ در جزایر هاوایی امریکا به وجود آورده است.

سرازیر شدن سنگ های مذاب آتشفشان کاموکونا مانند آبی که از شلنگ بیرون می آید، این منظره جالب را در کیلائوآ در جزایر هاوایی امریکا به وجود آورده است.

در این منطقه زیاد پیش می آید که مواد مذاب به سوی دریا سرازیر شوند اما چنین پدیده ای تازگی دارد و برای نخستین بار در ماه دسامبر گذشته دیده شد.

تازه‌ترین ویدیو