ژان کلود یونکر نگران اختلاف در اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات برکسیت

ژان کلود یونکر نگران اختلاف در اتحادیه اروپا با آغاز مذاکرات برکسیت
نگارش از Euronews

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا می گوید از آن هراس دارد بریتانیا در جریان مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، با دادن وعده های متفاوت به هر کدام از ۲۷ عضو اتحادیه باعث اختلاف در این اتحادیه…

ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا می گوید از آن هراس دارد بریتانیا در جریان مذاکرات خروج از اتحادیه اروپا، با دادن وعده های متفاوت به هر کدام از ۲۷ عضو اتحادیه باعث اختلاف در این اتحادیه شود.

آقای یونکر گفته است اگر بریتانیا وعده های متفاوت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بدهد، پایان این بازی به آنجا خواهد کشید که دیگر جبهه واحد اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت.

آقای یونکر همچنین گفته است که برای بار دوم نامزد ریاست کمیسیون اروپا نخواهد شد. ژان کلود یونکر در سال ۲۰۱۴ با حمایت ۲۶ کشور از ۲۸ عضو اتحادیه اروپا به این سمت انتخاب شد و دوره ریاست او سال ۲۰۱۹ به پایان می رسد. بریتانیا از مخالفان انتخاب آقای یونکر بود چرا که او از ادغام بیشتر کشورها در اتحادیه اروپا دفاع می کند.

مطالب مرتبط