ژان-کلود یونکر

More about this topic

آگهی
مصاحبه اختصاصی با یونکر: من نمی خواهم کسی را به جهنم بفرستم
در حال نمایش بعدی
اورزولا فن در لاین کیست؟ با نخستین زنی که به ریاست کمیسیون اروپا رسید آشنا شوید
در حال نمایش بعدی
مارگرت وستاگر کیست؟ آیا یک زن رئیس کمیسیون اروپا می‌شود؟
در حال نمایش بعدی
یونکر: ارتباط دادن توسک به هیتلر و استالین غیر قابل پذیرش است
در حال نمایش بعدی