2016-07-09

واکنش ها در آمریکا به تیراندازی به سوی پلیس در دالاس
Now playing Next
عراق؛ کشتار در زیارتگاه شیعیان بدنبال 'یکشنبۀ سرخ' در بغداد
Now playing Next