اروگوئه، برنده دعوای حقوقی با غول سیگارسازی دنیا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اروگوئه، برنده دعوای حقوقی با غول سیگارسازی دنیا

دعوای حقوقی اروگوئه و کمپانی فیلیپ موریس به نفع اروگوئه تمام شد. مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری وابسته به بانک جهانی (ICSID) روز جمعه به نفع این کشور کوچک آمریکای جنوبی رای داد و ادعاهای فیلیپ موریس را وارد ندانست.

غول سیگار سازی آمریکا ۶ سال پیش به خاطر آنچه «سیاست های ضد دخانی» مونته ویدئو نامیده می شود، از این کشور تقاضای غرامت ۲۵ میلیون دلاری کرده بود.

تاباره واسکز، رییس جمهوری اروگوئه که در سال ۲۰۰۶ در ممنوع شدن مصرف دخانیات در فضاهای سربسته این کشور نقش مهمی ایفاء کرده بود، ضمن استقبال از این رای، آن را حکمی در راستای دفاع از «سلامت عمومی» دانسته است.