وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

شاهزاده جورج، پسر دو ساله دوک و دوشس کمبریج روز جمعه به همراه والدین خود از نمایشگاه بین المللی نیروی هوایی بریتانیا واقع در پایگاه سلطنتی گلاسترشر بازدید کرد.

شاهزاده جورج، پسر دو ساله دوک و دوشس کمبریج روز جمعه به همراه والدین خود از نمایشگاه بین المللی نیروی هوایی بریتانیا واقع در پایگاه سلطنتی گلاسترشر بازدید کرد.

کنجکاوی شاهزاده کوچک مورد توجه عکاسان و خبرنگاران حاضر قرار گرفت و او را ستاره خبری نمایشگاه کرد.

تازه‌ترین ویدیو