وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

ویدیوها. وقتی شاهزاده دو ساله از نمایشگاه نیروی هوایی بریتانیا بازدید می کند

شاهزاده جورج، پسر دو ساله دوک و دوشس کمبریج روز جمعه به همراه والدین خود از نمایشگاه بین المللی نیروی هوایی بریتانیا واقع در پایگاه سلطنتی گلاسترشر بازدید کرد.

شاهزاده جورج، پسر دو ساله دوک و دوشس کمبریج روز جمعه به همراه والدین خود از نمایشگاه بین المللی نیروی هوایی بریتانیا واقع در پایگاه سلطنتی گلاسترشر بازدید کرد.

کنجکاوی شاهزاده کوچک مورد توجه عکاسان و خبرنگاران حاضر قرار گرفت و او را ستاره خبری نمایشگاه کرد.

تازه‌ترین ویدیو