استارتاپ فضایی دُبی طرح‌های آزمایشی دانشجویان را به فضا می‌فرستد

استارتاپ فضایی دُبی طرح‌های آزمایشی دانشجویان را به فضا می‌فرستد

«ایستگاه زمینی ما این امکان را به دانشجویان می‌دهد که کدهایی بنویسند و برای این ماهواره ارسال کنند. و اینها واقعا برای دانشجویان شگفت‌انگیز است.»

تازه‌ترین ویدیو