ملاقات با بازرگانان در دبی: شرکت همسفری ایکار

ملاقات با بازرگانان در دبی: شرکت همسفری ایکار

با همکاری

به سراغ ویلهلم هدبرگ، بنیانگذار ایکار «ekar»، نخستین و بزرگ ترین شرکت شخصی حمل ونقل به مرکزیت دبی رفتیم. این تجارت موفق با همکاری پدر ویلهلم به راه افتاد. او ایکار را با هدف تاثیرگذاری اجتماعی و تحول در میدان حمل و نقل شخصی در منطفه به راه انداخت.

تازه‌ترین ویدیو