کارآفرینان؛ سرمایه‌گذاران در پی چه استعدادها و شرکت‌های نوپایی هستند؟

کارآفرینان؛ سرمایه‌گذاران در پی چه استعدادها و شرکت‌های نوپایی هستند؟

«هر کسب‌وکاری که ما رویش سرمایه‌گذاری می‌کنیم به چیز خاصی نیاز دارد. بعضی‌ها فقط پول می‌خواهند، چون تیم مدیریت‌شان قوی است.»

تازه‌ترین ویدیو