تغییرات آب و هوایی؛ قرنطینه روند افزایش گازهای گلخانه‌ای را تغییر نداد

ویدیوها. تغییرات آب و هوایی؛ قرنطینه روند افزایش گازهای گلخانه‌ای را تغییر نداد

با همکاری

اوکسانا تاراسووآ :‌«سطح دی اکسید کربن در جو و همچنین سایر گازهای گلخانه‌ای کلیدی مانند متان و اکسید نیتروژن، همه در حال افزایش هستند. بنابراین ما هیچ کاهش غلظتی را مشاهده نکرده‌ایم. بنابراین اگر به منحنی نگاه کنیم می بینیم که ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ استثنا نیستند.»

تازه‌ترین ویدیو