چگونه می‌توان از اماکن میراث جهانی در برابر تغییرات آب و هوایی محافظت کرد؟

ویدیوها. چگونه می‌توان از اماکن میراث جهانی در برابر تغییرات آب و هوایی محافظت کرد؟

با همکاری

موقعیت جغرافیایی شهر لوبک در آلمان باعث شد که این شهر در قرون وسطی به یکی از مراکز مهم تجاری تبدیل شود اما حالا در برابر افزایش سطح آب رودخانه و دریا آسیب پذیر شده است.

تازه‌ترین ویدیو