انتخابات پارلمانی اروپا ۲۰۲۴

اروپا از ۶ تا ۹ ژوئن ۲۰۲۴ شاهد برگزاری انتخابات مهمی خواهد بود - آرایی تعیین‌کننده در ترسیم آینده اتحادیه. با دنبال کردن پوشش یورونیوز در جریان آخرین اخبار و اطلاعات در تمامی سطوح تصمیم‌گیری قرار بگیرید؛ از نمایندگان منتخب گرفته تا شهروندان رأی دهنده اروپایی.

More articles

شرکت‌های فناوری دیجیتال
در حال نمایش بعدی
انتخابات اروپا و تغییرات اقلیمی
در حال نمایش بعدی
آگهی
تظاهرات در برابر مقر اتحادیه اروپا در بروکسل در سال ۲۰۱۹
در حال نمایش بعدی
انتخابات اجباری در بلژیک
در حال نمایش بعدی
انتخابات پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
پرچم کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ساختمان پارلمان اروپا
در حال نمایش بعدی
Hungarian Prime Minister Viktor Orban
در حال نمایش بعدی
مقر دوم پارلمان اروپا در بروکسل
در حال نمایش بعدی