توربین‌های بادی شناور؛ راه بهره‌برداری از سواحل بادخیزِ عمیق

توربین‌های بادی شناور؛ راه بهره‌برداری از سواحل بادخیزِ عمیق

با همکاری

«فقط تغییر کوچکی در شدت و جهت وزش باد، بر تداوم چنین پروژه‌ای تأثیر می‌گذارد. همین تغییر ایجاب می‌کند که موتور به‌کاررفته و چیدمان قطعات آن همگی تغییر کند.»

تازه‌ترین ویدیو