تغییرات اقلیمی؛ خطرات موج گرما برای سلامتی در بخش‌هایی از اروپا

تغییرات اقلیمی؛ خطرات موج گرما برای سلامتی در بخش‌هایی از اروپا

با همکاری

در سطح جهانی، این سومین بار است که شاهد گرمترین ماه ژوئیه ثبت شده هستیم و اروپا دومین بار است که شاهد گرمترین ماه ژوئیه خود است با دمای ۱.۴ درجه سانتیگراد بالاتر از متوسط سالهای بین ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰. تنها ژوئیه ۲۰۱۰ گرمتر از تابستان امسال بوده است.

تازه‌ترین ویدیو