More about this topic

حرکت نظامیان به سوی تظاهرکنندگان در شهر یانگون
در حال نمایش بعدی
آگهی
تظاهرات ضدکودتاگران یک روز پس از کشتار روز ارتش میانمار ادامه یافت
در حال نمایش بعدی
Aung San Suu Kyi
در حال نمایش بعدی
Myanmar
در حال نمایش بعدی
Myanmar
در حال نمایش بعدی
Mandalay, Myanmar
در حال نمایش بعدی