More about this topic

مجلس عوام بریتانیا با هر ۴ پیشنهاد نمایندگان در مورد برکسیت مخالفت کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
راه دشوار برکسیت؛ بریتانیا خواستار انعطاف اتحادیه اروپا شد
در حال نمایش بعدی