More about this topic

اعتزاض چکی ها به دولت
در حال نمایش بعدی
پرچم روسیه
در حال نمایش بعدی
آگهی
تنش دیپلماتیک روسیه با کشورهای حوزه بالتیک
در حال نمایش بعدی
سرباز اوکراینی در منطقه لوهانسک
در حال نمایش بعدی
اهتزاز پرچم‌های هند و پاکستان در پاسگاه مرزی مشترک دو کشور به نام عطاری-واگاه، ۲۰۱۵
در حال نمایش بعدی
Chinese Foreign Ministry spokesman Zhao Lijian
در حال نمایش بعدی
سرباز اوکراینی در جبهه دونتسک
در حال نمایش بعدی
بازدید ولودیمر زلنسکی از منطقه جبهه‌های شرق در منطقه دونتسک
در حال نمایش بعدی
دولت اوکراین نگران تشدید دوباره درگیری‌ها در شرق این کشور است
در حال نمایش بعدی