دیلما روسف

موضوعات داغ روز

More about this topic

آگهی
روسف می گوید اگر سنا به برکناری وی رای بدهد تقاضای همه پرسی خواهد کرد
در حال نمایش بعدی