در آستانه استیضاح روسف در سنای برزیل، او می گوید پولی از راه فساد بدست نیاورده

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
در آستانه استیضاح روسف در سنای برزیل، او می گوید پولی از راه فساد بدست نیاورده

رئیس جمهور معزول برزیل یک روز قبل از استیضاح در سنا، با حامیانش در پایتخت دیدار کرد. هواداران دیلما روسف خواهان بازگشت او به قدرت هستند.

خانم روسف که از سه ماه پیش به اتهام پنهان کاری در حساب های دولتی و زیر پا گذاشتن قانون بودجه توسط سنا از مقام خود تعلیق شده بار دیگر بر بی گناهی خود تاکید کرد و گفت هیچ نقشی در رسوایی مالی نداشته و قوانین بودجه را نقض نکرده است. او افزود: «من پولی را از راه فساد بدست نیاورده ام. حضور من در سنا از گسست در روند دموکراتیک در برزیل حکایت دارد. و این را باید برزیلی ها و سراسر جهان بدانند تا جلوی تکرار چنین موضوعی را بگیرند.»

آخرین مرحله رسیدگی به پرونده دیلما روسف روز پنجشنبه در سنا آغاز می شود. مرحله ای که سه تا چهار روز کاری طول می کشد و طی آن خانم روسف در برابر ۸۱ سناتور از خود دفاع می کند. سنا چهارشنبه آینده رای نهایی را صادر خواهد کرد.

در صورت موافقت دست کم ۵۴ سناتور به برکناری خانم روسف، او بطور قطعی از تمام مناصب دولتی کنار گذاشته خواهد شد. تاکنون ۵۱ سناتور موافقت خود را در این زمینه اعلام کرده اند.

در حال حاضر، میشل تمر که معاون ریاست جمهوری بود به طور موقت قدرت را در این کشور در اختیار گرفته است. این در حالی است دولت کنونی از کمترین میزان محبوبیت مردمی طی سال های اخیر برخوردار است.