برزیل: تظاهرات مخالفان میشل تمر در ریودوژانیرو

ویدیوها. برزیل: تظاهرات مخالفان میشل تمر در ریودوژانیرو

مخالفان میشل تمر، رئیس جمهوری جدید برزیل در خیابان های ریودوژانیرو تظاهرات کردند. میشل تمر پس از برکناری دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد.

مخالفان میشل تمر، رئیس جمهوری جدید برزیل در خیابان های ریودوژانیرو تظاهرات کردند. میشل تمر پس از برکناری دیلما روسف به عنوان رئیس جمهوری برزیل سوگند یاد کرد.

تازه‌ترین ویدیو