برزیل؛ راه دشوار میشل تمر بعد از حذف دیلما روسف

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برزیل؛ راه دشوار میشل تمر بعد از حذف دیلما روسف

میشل تمر را می توان بزرگترین برنده دور اول بحران سیاسی در برزیل دانست که از ماه دسامبر گذشته آغاز شده است اما با توجه به نقاط ضعف او، پیروزی اش می تواند عمر کوتاهی داشته باشد.

میشل تمر، فردی که از راست میانه به معاونت دیلما روسف رئیس جمهوری برکنار شده برزیل رسید در میان مردم محبوب نیست و می تواند همین امر باعث سقوط او شود.

تمر در جریان دو کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری از کاندیدای چپگرایان حزب کارگر حمایت کرد و همچنین حمایت حزبش، حزب جنبش دموکراتیک را برای چپ ها بدست آورد، حزبی که بیشترین تعداد نماینده را در کنگره برزیل داراست.

این حمایت ادامه یافت تا وقتی که تمر در لحظه حساسی حمایتش را از دیلما روسف قطع کرد و آن زمانی بود که محبوبیت دیلما روسف در بهار گذشته سقوط کرد.

میشل تمر در دهه ۱۹۶۰ وارد سیاست شد. او پسر یک مهاجر لبنانی است که بیشتر در سایه فعالیت کرد تا توانست اتحادی در حزبش ایجاد کند که آنها از نامزد حزب دیگری در انتخابات حمایت کنند.

در حال حاضر میشل تمر تا پایان ۲۰۱۸ در قدرت خواهد بود با این حال او گفته است که نامزد حزبش برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی نخواهد بود.

میشل تمر، رئیس جمهوری جدید برزیل روز چهارشنبه در سخنانی گفت: «ما در حال آغاز مرحله تازه ای هستیم، مرحله ای که دو سال و چهار ماه بطول می انجامد. دو سال و چهار ماه از امروز و در حالی که انتظارات از دولت بسیار بالاست.»

میشل تمر بعنوان رئیس جمهوری جدید برزیل باید یک جامعه قطبی شده را بازسازی و اقتصادش را احیا کند، این در حالی است که مخالفانش معتقدند بدون مشروعیت قدرت را بدست گرفته است. اما برنامه های ریاضتی او بعلاوه اصلاحات در طرح خدمات بازنشستگی و مزایای اجتماعی ممکن است بسیاری از رای دهندگان را که در حال حاضر از بیکاری و افزایش تورم خشمگین اند، خشمگین تر کند.

اگر چه تمر موفق شد اتحادی را با کمک حزب راست میانه سوسیال دموکرات برزیل (رقیب تاریخی حزب کارگر برزیل) برای سرنگوی دیلما روسف شکل دهد اما برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در پایان سال ۲۰۱۸، حزب سوسیال دموکرات قصد دارد حتی در برابر نامزدی احتمالی تمر بایستاد، این حزب از سال ۱۹۹۴ نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی نکرده است.

شمشیر داموکلسی که بالای سر رئیس جمهوری جدید است مسئله رسوایی فساد در شرکت دولتی پتروبراس است که فشار شدیدی روی حزب جنبش دموکراتیک وارد کرده است. یکی از دلایلی که برزیلی ها را از طبقه سیاسی در این کشور ناامید کرده است.