میشل تِمِر بعنوان رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند یاد کرد

میشل تِمِر بعنوان رئیس جمهوری جدید برزیل سوگند یاد کرد
نگارش از Euronews

میشل تِمِر، معاون دیلما روسف رئیس جمهوری برکنار شده برزیل، عصر چهارشنبه بعنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد.

میشل تِمِر، معاون دیلما روسف رئیس جمهوری برکنار شده برزیل، عصر چهارشنبه بعنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد.

آقای تمر از «حزب جنبش دموکراتیک» تا سال ۲۰۱۸ میلادی، زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، این سمت را در اختیار خواهد داشت.

دیلما روسف که آقای تمر را «خائن و توطئه گر» و برکناری خود از قدرت را کودتا می نامد می گوید به مبارزه ادامه خواهد داد و شکایت به دیوان عالی برزیل برده و درخواست استیناف خواهد کرد.

پایگاه اینترنتی افشاگر ویکی لیکس با انتشار سندی «حساس اما غیرمحرمانه» و در پیامی توییتری در ۱۳ ماه مه ادعا کرده است که آقای تمر پیش از برگزاری انتخابات سال ۲۰۰۶ میلادی به دیپلمات ها و سرویس اطلاعاتی آمریکا تحلیل های سیاسی و اطلاعات می داده است.

روز چهارشنبه از مجموع ۸۱ سناتور مجلس سنای برزیل ۶۱ سناتور به برکناری خانم روسف رای دادند تا ۱۳ سال حاکمیت حزب کارگران وی در برزیل پایان یابد.

خانم روسف به دستکاری در حسابهای دولتی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۴ میلادی برای پنهان کردن کسری بودجه و صرف بودجه دولت بدون کسب موافقت کنگره برزیل متهم است.

مطالب مرتبط