حامیان روسف در تظاهراتی بزرگ در برزیل: تمر باید برود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حامیان روسف در تظاهراتی بزرگ در برزیل: تمر باید برود

هزاران نفر از حامیان دیلما روسف، رئیس جمهوری برکنار شدۀ برزیل طی تظاهراتی در سائوپائولو تابوتی را به نشانه مخالفت با میشل تمر جانشین وی به آتش کشیدند و خواستار برکناری وی از قدرت شدند.

پلیس برزیل پس از آنکه درگیرهایی در پایان تظاهرات در سائوپائولو روی داد گاز اشک آور شلیک کرد.

چند شهر دیگر برزیل نیز شاهد تظاهرات حامیان خانم روسف بود.

سنای برزیل هفته گذشته دیلما روسف را به اتهام دستکاری در بودجه و حساب های دولت از کار برکنار کرد تا ۱۳ سال حاکمیت چپ ها بر برزیل پایان یابد.

یکی از حامیان خانم روسف گفت:«باید برای برزیلی بهتر، برای دموکراسی و علیه آنهایی که در کشور ما کودتا کردند، مبارزه کنیم. آنها باید بروند.»

دیلما روسف استیضاح و برکناری خود را کودتای راستگرایان می خواند.

میشل تمر، معاون اسبق دیلما روسف و رئیس جمهوری جدید برزیل که برای شرکت در نشست گروه ۲۰ در چین به سر می برد، تظاهرات کنندگان را گروهی «کوچک» خواند.

آقای تمر در واکنش به اعتراضات آنانی را که فریاد می زدند «تمر باید برود» گفت که تظاهرات سراسری و جنبشی عمومی و مردمی نیست.