سیاست دانمارک

More about this topic

لارس فایندسن، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک
در حال نمایش بعدی
موزه پناهجویان در دانمارک
در حال نمایش بعدی
آگهی
زندان جیلان در کوزوو
در حال نمایش بعدی
کارزار تحریم محصولات دانمارک در سال ۲۰۰۵
در حال نمایش بعدی
 اینگر استویبرگ، وزیر پیشین مهاجرت دانمارک
در حال نمایش بعدی
n this Sept. 9, 2015 file picture police grab a refugee as hundreds of refugees walk in Southern Jutland motorway near Padborg in Denmark
در حال نمایش بعدی
پرچم‌های دانمارک و آمریکا
در حال نمایش بعدی
افشای کمک سرویس اطلاعاتی دانمارک به آمریکا در جاسوسی از رهبران اروپایی
در حال نمایش بعدی
وزیر پیشین مهاجرت دانمارک
در حال نمایش بعدی
Mette Frederiksen
در حال نمایش بعدی
 مجسمه پری کوچک دریایی در دانمارک هم «برچسب نژادپرستی» خورد
در حال نمایش بعدی