More about this topic

نوید افکاری، ورزشکار ایرانی که روز گذشته با وجود ابهام‌ها در پرونده‌اش اعدام شد
در حال نمایش بعدی
پرچم کمیته بین‌المللی المپیک، وزیر خارجه آمریکا
در حال نمایش بعدی
پرچم عربستان سعودی
در حال نمایش بعدی
نمایی از ساختمان دادگستری ریاض
در حال نمایش بعدی
آگهی
شبکه های اجتماعی ایران
در حال نمایش بعدی
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده «مصطفی صالحی»
در حال نمایش بعدی
عمادالدین باقی به یورونیوز: اعدام باید مطلقا ممنوع شود
در حال نمایش بعدی
کارزار اینترنتی «اعدام نکنید» در اعتراض به حکم سه معترض آبان داغ شد
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
واکنش عفو بین‌الملل به خبر اعدام یک مرد در مشهد به خاطر نوشیدن الکل
در حال نمایش بعدی