کشیش

More about this topic

پاپ دستورالعمل تحقیق درباره آزار جنسی کودکان در کلیساها را صادر کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی
پاپ فرانسیس از صدور مجوز کشیش شدن مردان متاهل در آمازون امتناع کرد
در حال نمایش بعدی
 ترکیه کشیش آمریکایی را آزاد کرد
در حال نمایش بعدی
بیش از ۳۶۰۰ مورد آزار جنسی در کلیسای کاتولیک آلمان
در حال نمایش بعدی
 آمریکا در اعتراض به بازداشت کشیش آمریکایی ترکیه را تحریم کرد
در حال نمایش بعدی