More about this topic

موج تازه مهاجرت از افغانستان(فرودگاه کابل)
در حال نمایش بعدی
آگهی
ادی راما
در حال نمایش بعدی
تصویر از ویدیو
در حال نمایش بعدی
کشته شدن قاسم سلیمانی؛ پشتیبانی «قاطعانه» نخست وزیر آلبانی از دونالد ترامپ
در حال نمایش بعدی