2023-02-10

آگهی
رئیس جمهوری اوکراین در کنفرانس خبری در حاشیه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، پنجشنبه نهم فوریه ۲۰۲۳.
در حال نمایش بعدی