2022-11-23

آگهی
آتش‌نشان اوکراینی روی ویرانه‌های یک بیمارستان زایشگاهی کوچک در ویلنیانسک که بر اثر حملات روسیه ویران شد
در حال نمایش بعدی