2019-09-20

بوریس جانسون و امیر قطر پیرامون حمله به آرامکو در لندن گفتگو کردند
Now playing Next
سازمان ملل: ۱۲ میلیون یمنی کمک غذایی دریافت کردند
Now playing Next
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
Now playing Next