2019-09-20

آگهی
بوریس جانسون و امیر قطر پیرامون حمله به آرامکو در لندن گفتگو کردند
در حال نمایش بعدی
سازمان ملل: ۱۲ میلیون یمنی کمک غذایی دریافت کردند
در حال نمایش بعدی
آیا درک مقوله زمان برای ما در زمین و فضا متفاوت است؟
در حال نمایش بعدی