راهپیمایی جوانان افغانستان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

راهپیمایی جوانان افغانستان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی

نزدیک به صد نفر از جوانان کابل روز جمعه در حالی که از سوی سربازان محافظت می‌شدند، با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر، همبستگی خود را با اعتصاب جهانی دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی اعلام و نگرانی خود نسبت به آیندۀ کره زمین ابراز کردند. فردین باراکزی، از سازمان دهندگان این برنامه می‌گوید که جوانان افغانستان نیز می‌خواستند با این کار، نقش خود را در راه مبارزه با گرم شدن کرۀ زمین ایفا کنند.

نزدیک به صد نفر از جوانان کابل روز جمعه در حالی که از سوی سربازان محافظت می‌شدند، با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر، همبستگی خود را با اعتصاب جهانی دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی اعلام و نگرانی خود نسبت به آیندۀ کره زمین ابراز کردند. فردین باراکزی، از سازمان دهندگان این برنامه می‌گوید که جوانان افغانستان نیز می‌خواستند با این کار، نقش خود را در راه مبارزه با گرم شدن کرۀ زمین ایفا کنند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست