Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
Find Us
راهپیمایی جوانان افغانستان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی
به روز شده در:

ویدیوها. راهپیمایی جوانان افغانستان برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی

نزدیک به صد نفر از جوانان کابل روز جمعه در حالی که از سوی سربازان محافظت می‌شدند، با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر، همبستگی خود را با اعتصاب جهانی دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی اعلام و نگرانی خود نسبت به آیندۀ کره زمین ابراز کردند. فردین باراکزی، از سازمان دهندگان این برنامه می‌گوید که جوانان افغانستان نیز می‌خواستند با این کار، نقش خود را در راه مبارزه با گرم شدن کرۀ زمین ایفا کنند.

نزدیک به صد نفر از جوانان کابل روز جمعه در حالی که از سوی سربازان محافظت می‌شدند، با برگزاری راهپیمایی در مرکز شهر، همبستگی خود را با اعتصاب جهانی دانش آموزان در اعتراض به تغییرات آب و هوایی اعلام و نگرانی خود نسبت به آیندۀ کره زمین ابراز کردند. فردین باراکزی، از سازمان دهندگان این برنامه می‌گوید که جوانان افغانستان نیز می‌خواستند با این کار، نقش خود را در راه مبارزه با گرم شدن کرۀ زمین ایفا کنند.

آگهی
آگهی

تازه‌ترین ویدیو

آگهی
آگهی
آگهی