2019-02-21

نیروهای دموکراتیک سوریه: آخرین جبهه داعش در سوریه را امروز فتح می‌کنیم
Now playing Next